Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh bị virus

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh bị virus
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu được khôi phục từ thẻ nhớ máy ảnh 8Gb vào ngày 18/02/2016 bị mất dữ liệu do bị nhiễm virus. Ngay trong ngày dữ liệu được bàn giao lại cho anh Nin – 0944197567.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *