Khôi phục dữ liệu USB 8GB mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu USB 8GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 13/01/2017 khôi phục dữ liệu USB 8GB cho chị Mai Anh(O936999606). Mất dữ liệu không rõ nguyên nhân. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *