Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi

Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi
Rate this post

– Ngày 23/9/2016 khôi phục dữ liệu USB cho anh Bình (O972889977). Khách hàng mang USB đến trong tình trạng  hỏng do làm rơi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *