Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi

Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi

Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi
Rate this post

– Ngày 23/9/2016 khôi phục dữ liệu USB cho anh Bình(o972889977). Khách hàng mang USB đến trong tình trạng  hỏng do làm rơi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *