Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi

Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi

Khôi phục dữ liệu USB bị hỏng do làm rơi
Rate this post

– Ngày 23/9/2016 khôi phục dữ liệu USB cho anh Bình(o972889977). Khách hàng mang USB đến trong tình trạng  hỏng do làm rơi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *