Khôi phục dữ liệu USB đòi format

Anh Thủy_0973 321 277 mang USB 4Gb trong tình trạng đòi format yêu cầu khôi phục dữ liệu USB. Ngày 05/02/2016 công ty đã tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

khoi phuc du lieu 5.2.06 usb 4Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button