Khôi phục dữ liệu USB đòi format

USB Kingston 8GB trong tình trạng đòi format anh Hiệp – 0984569922 đã yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu USB vào ngày 17/03/2016. Sau khi phục hồi công ty đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng

Khôi phục dữ liệu USB đòi format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button