Khôi phục dữ liệu USB không nhận

Anh Tiến Quang_0983665017 mang USB Kington 32GB tới yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu USB do máy tính không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do USB bị hỏng nên không nhận. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 01/03/2016.

khoi phuc du lieu 1.3.06.USB Kingston 32GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button