Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu USB Kingston 8GB đòi format

Khôi phục dữ liệu USB Kingston 8GB đòi format

Khôi phục dữ liệu USB Kingston 8GB đòi format
5 (100%) 3 votes

– Ngày 18/8/2017 Khôi phục dữ liệu USB cho khách hàng là anh Chính (O981113226). USB Kingston 8GB được anh mang đến trong tình trạng USB đòi format. Ngay sau đó, kỹ thuật công ty chúng tôi đã lấy lại hoàn toàn data cho anh Chính.

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *