Khôi phục dữ liệu USB Kingston 8GB đòi format

Khôi phục dữ liệu USB Kingston 8GB đòi format
5 (100%) 3 votes

Ngày 18/8/2017 Khôi phục dữ liệu USB cho khách hàng là anh Chính (O981113226). USB Kingston 8GB được anh mang đến trong tình trạng USB đòi format. Ngay sau đó, kỹ thuật công ty chúng tôi đã lấy lại hoàn toàn data cho anh Chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *