Khôi phục HDD box di động Western hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục HDD box di động Western hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Công ty tiếp nhận ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ bị hỏng 1/4 đầu từ. Khách hàng đã yêu cầu khôi phục HDD box di động Western 1Tb. Ngày 20/02/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng anh Đức – 0975919190.

khoi phuc du lieu 20.2.06.Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *