Khôi phục HDD Western laptop mất dữ liệu

Khôi phục HDD Western laptop mất dữ liệu
Rate this post

Khôi phục HDD Western laptop bị mất dữ liệu do ghost windows nhầm. Khách hàng chạy phần mềm nhưng không thành công. Ngày 26/01/2016 Dữ liệu được trả cho chị Mai Anh ở Hải Dương – 01676138757/ 0976628941. Ổ cứng laptop Western model: WD2500BEVT.

khoi phuc du lieu 26.1.06 WD2500BEVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *