Khôi phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hỏng đầu từ

Khôi phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024 cho anh Quân (o945465088) ngày 20/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm xác định hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu ST1000LM024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *