Khôi phục lại dữ liệu Hard Disk Western 500GB bị chết cơ

Khôi phục lại dữ liệu Hard Disk Western 500GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 19-9-2017 khôi phục dữ liệu cho anh Chung SĐT O12342xx222. Hard disk Western 500GB model: WD5000BMVW, hdd trong tình trạng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *