Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục lại dữ liệu Hard Disk Western 500GB bị chết cơ

Khôi phục lại dữ liệu Hard Disk Western 500GB bị chết cơ

Khôi phục lại dữ liệu Hard Disk Western 500GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 19-9-2017 khôi phục dữ liệu cho anh Chung SĐT O12342xx222. Hard disk Western 500GB model: WD5000BMVW, hdd trong tình trạng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục thành công.

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *