Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD 250Gb Seagate lỗi

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD 250Gb Seagate lỗi
Rate this post

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân do đầu từ lỗi. Ngày 06/01/2016 Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Duy – 0919390953. Ổ cứng dung lượng 250Gb Seagate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *