Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu HDD Samsung bị cháy mạch

Lấy dữ liệu HDD Samsung bị cháy mạch

Lấy dữ liệu HDD Samsung bị cháy mạch
Rate this post

Công ty tiếp nhận ổ cứng Model: HD154UI từ Anh Hà vào ngày 05/02/2016 yêu cầu lấy dữ liệu HDD Samsung. Dữ liệu được trả lại cho Anh Hà_0987 589 428. Tình trạng ổ bị cháy mạch, cơ kêu lạch cạch.

lay du lieu 5.2.06 HD154UI

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *