Lấy dữ liệu HDD Samsung bị cháy mạch

Lấy dữ liệu HDD Samsung bị cháy mạch
Rate this post

Công ty tiếp nhận ổ cứng Model: HD154UI từ Anh Hà vào ngày 05/02/2016 yêu cầu lấy dữ liệu HDD Samsung. Dữ liệu được trả lại cho Anh Hà_0987 589 428. Tình trạng ổ bị cháy mạch, cơ kêu lạch cạch.

lay du lieu 5.2.06 HD154UI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *