Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB xóa nhầm mất dữ liệu

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 21/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB model: HDS7210cho chị Vân (O944048889). Mất dữ liệu do xóa nhầm và ổ bị Bad. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu .

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *