Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Huy – O934891617. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Ổ cứng bad nặng vì đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu dược lấy lại cho khách hàng.

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *