Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Huy – O934891617. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Ổ cứng bad nặng vì đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu dược lấy lại cho khách hàng.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *