Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi đầu từ

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 04/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450 cho anh Cường (O983609253). Ổ không nhận do lỗi 1/3 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *