Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi đầu từ

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 11/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5475 cho anh Hòa(O974058983). Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *