Lấy dữ liệu ổ cứng Magnetic 80GB hỏng cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Magnetic 80GB hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 3/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Magnetic 80GB model: MD00800 cho anh Hùng (O904019318). Tình trạng hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *