Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 09-03-2018 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Đức _ Hải Dương SĐT 016785xx793. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ đang trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu được công ty lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

9-3 Samsung 160GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button