Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị hỏng cơ

5.0
01

Ngày 12-12-2017 lấy dữ liệu cho khách hàng ở Đà Nẵng SĐT 09112xx333. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ được gửi đến công ty trong tình trạng bị hỏng cơ. Dữ liệu được lấy lại thành công sau 1 ngày.12-12 ổ cứng Samsung 160GB bị hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button