Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ cho anh Mạnh(O977258655). Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *