Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB do đánh rơi

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB do đánh rơi
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD1601GJ cho anh Vinh ở Nghệ An  (o903456411) ngày 9/7/2016. Ổ cứng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh ra trong tình trạng không nhận do đánh rơi. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu HD1601GJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *