Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB kiến chui chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB kiến chui chết cơ
Rate this post

– Ngày 2/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ cho chị Loan(O912189704). Ổ không nhận do kiến chui chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *