Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 17/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HM251JI cho anh Cường(O1657566989). Tình trạng ổ bị bad sector, đã chạy ScanDisk hỏng cấu trúc dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ ngay trong ngày.

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *