Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 17/12/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ cho chị Thảo (O973301118). Tình trạng ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *