Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Cường – O986786151. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong  ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *