Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB mất dữ liệu do cài lại Windows

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB mất dữ liệu do cài lại Windows
Rate this post

– Ngày 10/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003 cho công ty Mac (O968428383).  Nguyên nhân cài lại Windows, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *