Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB mất dữ liệu

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 09/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003 cho anh Hoàng (O1295155555). Nguyên nhân mất phân vùng. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *