Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu đọc lỗi

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 17/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: 7200.12 cho Khách hàng(O985572442). Nguyên nhân đầu đọc lỗi. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *