Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 18/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Sơn (O978468888). Nguyên nhân chết cơ. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *