Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 06/01/2017 lấy dữ liệu Ổ cứng Seagate 500GB cho Khách hàng (O919792555). Nguyên nhân do lỗi đầu đọc. Sau 2 ngày dữ liệu được khôi phục hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *