Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất định dạng

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất định dạng
Rate this post

– Ngày 03/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: 7200.12 cho anh Thông (O913343767). Do mất định dạng. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *