Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB đầu đọc lỗi

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 03/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB model: 7200.10 cho chị Trang (O979556999). Ổ không nhận đầu đọc lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *