Lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB bị lỗi

Lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB bị lỗi
Rate this post

– Ngày 05/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 120GB cho anh Chung (O981195788). Ổ không nhận do bị lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB bị lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *