Lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB gãy chân

Lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB gãy chân
Rate this post

– Ngày 29/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng SSD 120GB gãy chân cho anh Văn (O969008868). Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *