Lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất phân vùng

Lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất phân vùng
Rate this post

– Ngày 14/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABF050 cho anh Quốc(O1233606842). Nguyên nhân mất phân vùng, đã chạy PM, có hiện tượng bị bad. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *