Lấy dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 15/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Quân (O904865489). Ổ  không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *