Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc
5 (100%) 1 vote

Ngày 14-9-2017 công ty đã lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn ở Thanh Hóa SĐT O9124xx035. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX trong tình trạng hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được cứu thành công và bàn giao lại cho anh Tuấn.

14-09-2017 ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *