Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 24/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Thái(O915066646). Hỏng đầu đọc. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *