Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 24/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Thái (O915066646). Hỏng đầu đọc. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *