Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận
Rate this post

Đã bàn giao dữ liệu cho anh Duy – 0986463152 vào ngày 07/05/2016. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng có hiện tượng không nhận.  Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng đầu từ lỗi.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *