Lấy dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB, Model: WD20EARS cho anh Thạch (o947486673) ngày 23/6/2016. Ổ cứng được anh Thạch mang đến trong tình trạng không nhận trong windows. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu WD20EARS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *