Lấy dữ liệu ổ cứng Western 2TB mất dữ liệu

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 2TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 21/11/2016 lấy dữ liệu Ổ cứng Western 2TB model: WD2003FZEX cho chị Thi (O969809611). Nguyên nhân treo máy, mất dữ liệu.  Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 2TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *