Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 1/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho anh Phương (O961897568). Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được khôi phục toàn bộ sau 1 ngày.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *