Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB chia lại ổ mất dữ liệu

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB chia lại ổ mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 18/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT cho anh Tuấn(O975112363). Do chia lại ổ mất dữ liệu.  Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *