Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu từ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 7/12/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho chị Hằng (O903447658). Ổ cứng lỗi  do hỏng đầu từ, đã qua nơi khác can thiệp. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *