Lấy dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu đọc

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 20/01/2017 lấy lại data cho anh Thùy (O972285335). Ổ cứng Western 3Tb Model: WD3000FYYZ lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *