Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 03/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD500BMVW cho anh Tuấn(O903063688). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ, đĩa rất kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *