Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB kêu cạch cạch, bad sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB kêu cạch cạch, bad sector
Rate this post

– Ngày 23/12/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX cho anh Quang(O936985665). Nguyên nhân ổ kêu cạch cạch, bad sector. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *