Home / KHÁCH HÀNG / Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 12/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800JD cho anh Cường(O943757968). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Check Also

7024 ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 18-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *