Home / Chưa được phân loại / Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 12/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800JD cho anh Cường(O943757968). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Check Also

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơRate this post – Ngày 19/9/2016 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *